เว๊บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก


  
   


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
       
       
  


       
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ยินดีต้อนรับ   พุ่มแกงานถิ่น ส้างพระอินทร์ล้ำค่า ยางพาราเศรษฐกิจ เลี้ยงชีวิตลำน้ำก่ำ เลิศล้ำประเพณี อร่อยดีมะพร้าวเผา ถิ่นเราข้าวสมบูรณ์

 
 
     
 
 
     
     

องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก  100 หมู่  12 ตำบลพุ่มแก  อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
โทร. 042060559

 

 

 

 

 ไฟล์ต้องมีนามสกุลเป็น .jpg,.gif,.png
ความกว้างและสูงมีขนาดไม่เกิน = 150 * 180 Pixel