messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

บริการข้อมูล

สถิติ sitemap
วันนี้ 32
เดือนนี้1,896
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,222
ทั้งหมด 259,557

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก”…. วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหาร อบต.พุ่มแก โดยนายยงชัย รักษาพล ( นายก อบต.พุ่มแก ) ลงพื้นที่พร้อมนายช่าง อบต.พุ่มแก เพื่อติดตามโครงการ...[14 พฤษภาคม 2567]
แบบตรวจรับผูู้มีส่วนได้เสียภายนอก[25 เมษายน 2567]
โครงการถนนลาดยางสาย บ.พุ่มแก - บ. โพนดู่ … วันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นายยงชัย รักษาพล ลงพื้นที่พร้อมกองช่าง อบต.พุ่มแก นายช่างบรรจง สุขวิพัตน์ เพื่อออกติดตามโครงการถนนแอสฟัลต์ติก - ลาดยาง ถนนทางเชื่อมสาย บ.พุ่มแก -...[24 เมษายน 2567]
นพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. นายยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก มอบหมายเจ้าหน้าที่ทีมควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ออกพ่น ULV ควบคุมโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ...[4 เมษายน 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ลานกีฬาตำบลพุ่มแก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0611562932
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0611562932
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัด อบต.พุ่มแก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0969416351
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัด อบต.พุ่มแก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0969416351

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ