องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 50
camera_alt ภาพกิจกรรม
เปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [11 ตุลาคม 2564]
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคสถานการณ์โรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 22/2564 [27 กันยายน 2564]
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมสภาบริหารส่วนตำบล [13 กันยายน 2564]
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ จุดตรวจตำบลพุ่มแก [20 สิงหาคม 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังตำบลพุ่มแก หมู่ที่ 1-16 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเดือน ก.ย.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศ.พ.ด.เดือน ก.ย.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุ่มแก หมู่ที่ 2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2ชั้น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook


language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ