องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 38
เดือนนี้ 2,462
เดือนที่แล้ว 4,779
ทั้งหมด 13,594

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศร่างขอบเขตแผนที่ภาษี ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
photo ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]  

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ grade
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายยงยุทธ พ่อบาล)
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0857383731
(นายยงยุทธ พ่อบาล)
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0857383731
(พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ)
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
(พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ)
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร