องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ที่ 16 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตราประทับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเดือน ต.ค.-พ.ย.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศ.พ.ด.เดือน ต.ค.-พ.ย.64 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผู้ประกาศการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ดเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนค.ส.ล.หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโคกสวัสดิ์ - อ่างนางยอด หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจากแยกสหกรณ์ยางพาราถึงบ้านนางยอ แสนสุภา หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
1 - 20 (ทั้งหมด 534 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0800966277
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0800966277
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร