องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
insert_drive_file การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนนักกีฬาและผู้นำชุมชนในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ภาพโครงการ ฯ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส้วนเสีย มีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1