องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
insert_drive_file โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติเรื่องประมวลจริยธรรม (Dos & Don’ts)
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แนวปฏิบัติเรื่อง ประมวลจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1