องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 91
account_box กองช่าง
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายบรรจง สุขวิพัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเศรษฐพงษ์ ปริเตสัง
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
นายเศรษฐพงษ์ ปริเตสัง
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
นายวิศวะ วิเศษวุธ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิศวะ วิเศษวุธ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปรีดี ปัญญาพ่อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานไฟฟ้าสาธารณะ)
นายปรีดี ปัญญาพ่อ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานไฟฟ้าสาธารณะ)
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวจินตนา วงค์วิวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานทั่วไป)
นางสาวจินตนา วงค์วิวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานทั่วไป)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0800966277
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0800966277
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร