องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลพุ่มแก ประชุมร่วมกับผู้แทนนายอำเภอนาแก นายสรรพชัยวัฑฒก์ กบิลพัฒน์ ( ปลัดอำเภอนาแก ) นายสุขสันติ์ สินทา (สาธารณสุขอำเภอนาแก) นายพรพิทักษ์ กอมสิน เภสัชกรชำนาญการพิเศษ( ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแก )
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. นายยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนนายอำเภอนาแก นายสรรพชัยวัฑฒก์ กบิลพัฒน์ ( ปลัดอำเภอนาแก ) นายสุขสันติ์ สินทา (สาธารณสุขอำเภอนาแก)นายพรพิทักษ์ กอมสิน เภสัชกรชำนาญการพิเศษ( ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาแก )และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อตำบลพุ่มแก เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินการ HOME ISOLATION : HI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อชี้เเจงแนวทางการดำเนินงาน การดูแลตนเองที่บ้าน (Home isolation : HI ) ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) และติดตามการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ของประชาชน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลพุ่มแก
ผู้โพส : admin