องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
สำรวจความคืบหน้าโครงการ “ถนนดินตัดใหม่หมู่ที่ 1 บ้านพุ่มแก”
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 ทีมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ซึ่งนำโดยนายยงชัย รักษาพล พร้อมเจ้าหน้าที่และการได้รับความร่วมมือจากผู้นำในพื้นที่ ทั้ง3หมู่บ้าน ลงสำรวจความคืบหน้าโครงการ “ถนนดินตัดใหม่หมู่ที่ 1 บ้านพุ่มแก” ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วและพร้อมเปิดให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านพุ่มแกทั้งหมู่ 1 หมู่ 2และหมู่ 12ใช้บริการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนบ้านใกล้เรือนเคียงผู้สัญจรไปมาได้ใช้ประโยชน์ในการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ผู้โพส : admin