องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ครั้งที่ 1 / 2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565นาย ยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก เพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ.2561-2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พศ.2566-2570
ผู้โพส : admin