องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 125
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
รายละเอียด : วันที่ 6 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก นำคณะผู้บริหาร แนะนำตัวพร้อมแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง ในคราวการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0800966277
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0800966277
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร