องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 102
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมสภาบริหารส่วนตำบล
รายละเอียด : วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก โดยท่าน พันจ่าเอก เหล็กเพชร นันชนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภาบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม นางสาวบังอร ทรัพย์พิพัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และนางสาวธัญญาภรณ์ ยะมะหาญ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ และท่านท้องถิ่นอำเภอนาแก นายเสรี หาญกล้า
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร