องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนเส้นทางโพนแพง-ตับเต่า
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นาย ยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก พร้อมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในองค์กร ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนเส้นทางโพนแพง-ตับเต่า ด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรจากถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวตำบลพุ่มแก ในการสัญจรให้ไปมาสะดวกขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านท่านผญ.หมู่ 7 หมู่15 ท่านสมาชิกอบต. ท่านผู้ช่วย และจิตอาสาในหมู่บ้านทั้ง4หมู่ร่วมด้วยช่วยกันช่อมแซมถนนในวันนี้
ผู้โพส : admin