ชื่อเรื่อง : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเชล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : xXfnXwMThu50753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้