ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง