ชื่อเรื่อง : เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-464 N จำนวน 1 เครื่อง ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 จำนวน 12 เดือนๆละ 4,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง