ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 6 ถนนสายหนองหมากแซวจากที่นานายวัน คำมุงคุณ ถนนเดิมกว้าง 2.30 ม. ยาว 1,000 ม. ลงดินถมคันทาง 210 ลบ.ม. ลงลูกรัง 450 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบตลอดสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง