ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อนมจืดชนิดกล่อง ยู เอช ที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเขตตำบลพุ่มแก ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 7,100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง