ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4240 นครพนม หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง