ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในตำบลพุ่มแก จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 6,745 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง