ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในตำบลพุ่มแก จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 2,052 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง