ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ขนาด 215/70 R 15 จำนวน 4 เส้น พร้อมเปลี่ยนใหม่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4240 นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง