ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ขนาด 7.50 -16 จำนวน 6 เส้น พร้อมเปลี่ยนใหม่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 80-6991 นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง