ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง