ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายบ้านนางเลิศ-ขอนกอง ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 168 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง