ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4240 นพ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0001 จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง