ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในตำบลพุ่มแก จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 2,002 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง