ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลพุ่มแก จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 7,568 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง