ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกสวัสดิ์-อ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด หมู่ที่ 9 บ้านโคกสวัสดิ์ ตำบลพุ่มแก กว้าง 5 เมตร ยาว 620 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,100 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)