messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
call : 0611562932
นางธัญพร อภัยโส
รองปลัด อบต.พุ่มแก รักษาราชการแทน ปลัด อบต.พุ่มแก
call : 0969416351
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก โดยการนำของนายยงชัย รักษาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ดำเนินการจัดทำโครงการ 1 อปท. 1สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา...[12 มิถุนายน 2567]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก เรื่อง รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[28 พฤษภาคม 2567]
 

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview20
รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ก.พ.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview14
รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview8

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4