องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87
account_box กองทุน สปสช.อบต.พุ่มแก
นายยงยุทธ พ่อบาล
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พุ่มแก
นายยงยุทธ พ่อบาล
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พุ่มแก
นายประศาสตร์ แสนสุภา
รองประธานกรรมการกองทุนฯ
นายประศาสตร์ แสนสุภา
รองประธานกรรมการกองทุนฯ
นายวิพล ปัญญาพ่อ
รองประธานกรรมการกองทุนฯ
นายวิพล ปัญญาพ่อ
รองประธานกรรมการกองทุนฯ
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ
นายขวัญมงคล พรหมดี
กรรมการกองทุนฯ
นายขวัญมงคล พรหมดี
กรรมการกองทุนฯ
นางหวิน รักษาพล
กรรมการกองทุนฯ
นางหวิน รักษาพล
กรรมการกองทุนฯ
นางมยุรา พ่ออามาตย์
กรรมการกองทุนฯ
นางมยุรา พ่ออามาตย์
กรรมการกองทุนฯ
นายประการ พ่อกว้าง
กรรมการกองทุนฯ
นายประการ พ่อกว้าง
กรรมการกองทุนฯ
นายเสมอ แสนสุภา
กรรมการกองทุนฯ
นายเสมอ แสนสุภา
กรรมการกองทุนฯ
นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
กรรมการกองทุนฯ
นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
กรรมการกองทุนฯ
นางประภาภัสร์ พ่ออามาตย์
กรรมการกองทุนฯ
นางประภาภัสร์ พ่ออามาตย์
กรรมการกองทุนฯ
นางสวัสดี พ่อคนตรง
กรรมการกองทุนฯ
นางสวัสดี พ่อคนตรง
กรรมการกองทุนฯ
นางพูลศรี เพลียครบุรี
กรรมการกองทุนฯ
นางพูลศรี เพลียครบุรี
กรรมการกองทุนฯ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0800966277
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0800966277
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร