องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
account_box กองทุน สปสช.อบต.พุ่มแก
นายยงชัย รักษาพล
ประธานกรรมการกองทุนฯ
นายประศาสตร์ แสนสุภา
กรรมการกองทุนฯ
นายขวัญมงคล พรหมดี
กรรมการกองทุนฯ
นางหวิน รักษาพล
กรรมการกองทุนฯ
นางมยุรา พ่ออามาตย์
กรรมการกองทุนฯ
นายประการ พ่อกว้าง
กรรมการกองทุนฯ
นายเสมอ แสนสุภา
กรรมการกองทุนฯ
นายสิริโรฒน์ ธนะแพน
กรรมการกองทุนฯ
นางประภาภัสร์ พ่ออามาตย์
กรรมการกองทุนฯ
นางสวัสดี พ่อคนตรง
กรรมการกองทุนฯ
นางพูลศรี เพลียครบุรี
กรรมการกองทุนฯ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ