องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
account_box สำนักปลัด อบต.
นายดิเรก ทองทา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นายนิยม สำรวมใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.ฉริญาภรณ์ พ่อสาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายไอสุริย วังทะพันธ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอนงค์รัตน์ คำมุงคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จ่าสิบเอกธีระวิทย์ กองแก้ว
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสลิตตา อุดโท
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
น.ส.ลลิตา พ่อสียา
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ
นาย พิทักษ์ ธนกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
-ว่าง-
งานประชาสัมพันธ์
นายสุบรรณ สีวะสา
พนักงานขับรถยนต์
นายประธาน ปัญญาพ่อ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายฉัตรชัย เฉลิมจิตร
พนักงานขับรถยนต์
นายบรรเทิง แสนสุภา
คนสวน
นาง ปีใหม่ เนตรวงษ์
แม่บ้าน