องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 167
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายอินอ่อน พ่อธานี
ประธานสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0899417522
นายอินอ่อน พ่อธานี
ประธานสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0899417522
นายยุทธการ นราสภิทธิ์ธนกิติ์
รองประธานสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0994657554
นายยุทธการ นราสภิทธิ์ธนกิติ์
รองประธานสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0994657554
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
เลขานุการสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
เลขานุการสภา อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม.1
-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม.1
นางอักษรารัตน์ เอี่ยมใส
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม.1
โทร : 0827375038
นางอักษรารัตน์ เอี่ยมใส
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม.1
โทร : 0827375038
นายอินอ่อน พ่อธานี
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 2
โทร : 0899417522
นายอินอ่อน พ่อธานี
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 2
โทร : 0899417522
นายมยุรา พ่ออามาตย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 2
โทร : 0844202396
นายมยุรา พ่ออามาตย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 2
โทร : 0844202396
นายวิเชียร พ่ออามาตย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 3
โทร : 0898091761
นายวิเชียร พ่ออามาตย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 3
โทร : 0898091761
นายฉำชัย วัตโส
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 3
โทร : 0862360916
นายฉำชัย วัตโส
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 3
โทร : 0862360916
นายสดใส เมืองสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 4
โทร : 0827360751
นายสดใส เมืองสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 4
โทร : 0827360751
นายพันทิพ แสนสุภา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 4
โทร : 0828404804
นายพันทิพ แสนสุภา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 4
โทร : 0828404804
นายจีระศักดิ์ รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 5
โทร : 0968025318
นายจีระศักดิ์ รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 5
โทร : 0968025318
-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 5
-ว่าง-
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 5
นายสุวิทย์ ฝาระมี
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 6
โทร : 0887433644
นายสุวิทย์ ฝาระมี
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก ม. 6
โทร : 0887433644
นางหวิน รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 6
โทร : 0957678943
นางหวิน รักษาพล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 6
โทร : 0957678943
นายประกอบการ วงศ์คะสุ่ม
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 7
โทร : 0610524890
นายประกอบการ วงศ์คะสุ่ม
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 7
โทร : 0610524890
นายสมัคร์ พ่อสาร
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 7
โทร : 0981649158
นายสมัคร์ พ่อสาร
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 7
โทร : 0981649158
นายบุญเลิศ พ่อขันชาย
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 8
โทร : 0857589781
นายบุญเลิศ พ่อขันชาย
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 8
โทร : 0857589781
นายประกาย พ่อสียา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 8
โทร : 0878584408
นายประกาย พ่อสียา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 8
โทร : 0878584408
นายโสภา พรหมวิชัย
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 9
โทร : 0872198227
นายโสภา พรหมวิชัย
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 9
โทร : 0872198227
นายชาญ บาดตาสาว
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 9
โทร : 0930520765
นายชาญ บาดตาสาว
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 9
โทร : 0930520765
นายทองมี พ่อสียา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 10
โทร : 0621350957
นายทองมี พ่อสียา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 10
โทร : 0621350957
นายระพีพัฒน์ พรหมสุรินทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 10
โทร : 0890923284
นายระพีพัฒน์ พรหมสุรินทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 10
โทร : 0890923284
นายเสกสรรค์ ศิริจันทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 11
โทร : 0862272392
นายเสกสรรค์ ศิริจันทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 11
โทร : 0862272392
นายพรศักดิ์ แสนสุภา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 11
โทร : 0860589652
นายพรศักดิ์ แสนสุภา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 11
โทร : 0860589652
นายจีรศักดิ์ แพงมาก
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 12
โทร : 0934096616
นายจีรศักดิ์ แพงมาก
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 12
โทร : 0934096616
นางวัชรา วงษ์สาธิต
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 12
โทร : 0800089874
นางวัชรา วงษ์สาธิต
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 12
โทร : 0800089874
นายบุญทัย พรหมอินทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 13
โทร : 0878566170
นายบุญทัย พรหมอินทร์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 13
โทร : 0878566170
นายปราโมท แสงศาลา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 13
โทร : 0800054324
นายปราโมท แสงศาลา
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 13
โทร : 0800054324
นายยุทธการ นราสภิทธิ์ธนกิติ์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 14
โทร : 0994657554
นายยุทธการ นราสภิทธิ์ธนกิติ์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 14
โทร : 0994657554
นายทวี สูงสุมาลย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 14
โทร : 0852161629
นายทวี สูงสุมาลย์
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 14
โทร : 0852161629
นายถนัด วงค์คะสุ่ม
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 15
โทร : 0833473696
นายถนัด วงค์คะสุ่ม
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 15
โทร : 0833473696
นางไข่วัน มูลสาร
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 15
โทร : 0856475653
นางไข่วัน มูลสาร
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 15
โทร : 0856475653
นายวัน คำมงคล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 16
โทร : 0807305420
นายวัน คำมงคล
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 16
โทร : 0807305420
นายประมวล พ่อไชยราช
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 16
โทร : 0874257491
นายประมวล พ่อไชยราช
สมาชิกสภา อบต.พุ่มแก หมู่ 16
โทร : 0874257491
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร