messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page แจ้งเตือนก่อนหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 24
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 20
รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 30. สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 3
รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ 3 ครั้งที่่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 4
รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 7
รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 7
รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 5
รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ก.พ.66 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 12
รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2567) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 39
เรื่อง การโอน การย้าย การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทสายงานวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 62
ลานกีฬาตำบลพุ่มแก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 75
find_in_page ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 100
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 113
การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเเพื่อเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 131
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 126
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 51
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3