องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก 100 หมู่ 12 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพม 48130 โทรศัพท์ : 042 060559 โทรสาร : 042 060559ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 1 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0800966277
นายยงชัย รักษาพล
นายก อบต.พุ่มแก
โทร : 0800966277
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
พ.จ.อ.เหล็กเพชร นันชนะ
ปลัด อบต.พุ่มแก
โทร : 0862314320
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร