องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
พุ่มแก
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 20
คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 22
คู่มือนิติกร
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 31
คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 14